падтрымаць нас

Артыкулы

Chatham House and Global Affairs Canada announce major ‘Belarus Initiative’

Chatham House and Global Affairs Canada announce major ‘Belarus Initiative’

A new project to disseminate analysis and offer practical policy recommendations for transformation

In August 2020, Aliaksandr Lukashenka declared himself the winner of presidential elections that most observers understood as neither free nor fair. Resulting mass protests were met with unprecedented levels of state-conducted repression including violent crack-downs, arrests and torture.

The Belarus Initiative will create a structured platform for local, regional and international decision-makers to monitor and discuss developments. Belarusian experts and civil society representatives with international and regional counterparts will offer recommendations based on local evidence (not least, polling), to help inform strategic policy making to support political transition and introduce democracy, good governance and human rights protections. The project will particularly highlight the plight of women and marginalised communities.

Ryhor Astapenia, Belarus Initiative Director said: “The events since August 2020 have taken Belarus deeper into the abyss. Without sustained effort from the international community to hold Belarus’ political actors to account over their failures towards democracy, human rights and the rule of law, the country will continue to be deprived of the transformation that most citizens have clearly demanded.”

“A primary objective of this project is improving the equality and enjoyment of fundamental human rights – not least the right to participate in meaningful democratic processes – for all citizens of Belarus.”

The Initiative launch is accompanied by the release of a policy brief outlining key principles and specific recommendations to guide the international community and multilateral organisations in their policies towards Belarus. Further information is available on the Chatham House website, or by contacting Ryhor Astapenia.

You can also sign up for updates on our Belarus-related content by clicking the ‘Follow this region’ button.

Chatham House і Global Affairs Canada анансуюць стварэнне важнай “Беларускай ініцыятывы”

Новы праект накіраваны на распаўсюд аналізу і прапануе практычныя рэкамендацыі па палітычных пытаннях для дасягнення пераўтварэнняў. 

У жніўні 2020-га года Аляксандр Лукашэнка абвесціў сябе пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах, не прызнаных большасцю назіральнікаў ні свабоднымі, ні справядлівымі. Масавыя пратэсты, якія пачаліся пасля выбараў, сустрэліся з беспрэцэдэнтным узроўнем рэпрэсіяў з боку дзяржавы, уключна з жорсткімі разгонамі, арыштамі і катаваннямі.

Беларуская ініцыятыва створыць структураваную пляцоўку для мясцовых, рэгіянальных і міжнародных актораў для маніторынгу і абмеркавання падзей. Беларускія эксперты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці з міжнароднымі і рэгіянальнымі калегамі будуць прапаноўваць рэкамендацыі, заснаваныя на мясцовых звестках (не ў апошнюю чаргу на апытаннях). Гэта дапаможа абгрунтаваць стратэгічную палітыку для падтрымкі палітычнага пераходу і ўкаранення дэмакратыі, належнага кіравання і абароны правоў чалавека. Праект будзе скіраваны на тое, каб прыцягнуць асаблівую ўвагу да цяжкога становішча жанчын ды маргіналізаваных супольнасцяў.

Як адзначыў дырэктар “Беларускай ініцыятывы” Рыгор Астапеня: “Падзеі, якія пачаліся ад жніўня 2020-га года, мацней зацягнулі Беларусь у бездань. Без паступальных намаганняў па прыцягненні беларускіх палітычных актораў да адказнасці за свой правал у кірунку дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона з боку міжнароднай супольнасці краіна будзе і далей пазбаўленая пераўтварэнняў, якіх, відавочна, патрабавала большасць грамадзян”.

Паводле Рыгора Астапені, асноўнай мэтай гэтага праекта з’яўляецца ўмацаванне роўнасці і выкананне асноўных правоў чалавека – не ў апошнюю чаргу права на ўдзел у важных дэмакратычных працэсах для ўсіх грамадзян Беларусі.

Пачатак ініцыятывы суправаджаецца выпускам невялікай аналітычнай запіскі, у якой выкладаюцца асноўныя прынцыпы і канкрэтныя рэкамендацыі, якімі будуць кіравацца міжнародная супольнасць і разнастайныя арганізацыі ў сваёй палітыцы ў дачыненні да Беларусі. Дадатковую інфармацыю можна атрымаць на сайце Chatham House альбо непасрэдна ад Рыгора Астапені.

Арыгінал артыкулу был апублікаваны на сайце Chatham House.

Фота: Павел Крычко